destil-lador complet

aparell complert per fer una destil-lació.

209.00