Microscopi de camp amb llum. 1175

28.5

 

- Molt compacte illeugr ja que només fa 85mm.

- Lupa per ajudar a una visió.

- Amb zoom per passar de 60 augments a 100.