Prismàtic mariner 3 Prismàtic mariner 300840 waterproof

87.8

Tamany: 150x185, pes= 950

Augments: 7.5x.

Diàmetre: 36mm.

Sortida: 4.8

Ajust: 18

Camp de visió: 140m/8º

Enf: 2

Dis: 58-75

Comp: +/-4

Prisma Bk4

Tractament: MC Green

Ocular: giratori.