Estació completa

249

Estació completa.

Anemòmetre.

Veleta del vent.

Pluviómetre digital

Sensor de temperatura i humitat exterior

Temperatura i humitat interior

Valor de la pressió atmosfèrica amb l'històric de barres

Data i hora radio controladesa

Tots els sensors van en un mastil que va inclós.