Fonendoscopis una campana

Fonendoscopi d'una campana.
Color ver.
Ideal per estudiants.
Bona sonorització.

Fonendoscopi d'una campana.
Color ver.
Ideal per estudiants.
Bona sonorització.